Poczta: Konta dla pracowników UKSW

Tag: Dla Pracowników, Poczta

 

Konta pocztowe dla pracowników

Każdy pracownik UKSW może i powinien posiadać konto uniwersyteckiej poczty elektronicznej o ustandaryzowanym adresie:

  • i.nazwisko@uksw.edu.pl

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach można załozyć konto pocztowe niepersonalne

  • jaksanazwa@uksw.edu.pl

Konto takie nie może być kontem głównym pracownika, jest ono zazwyczaj przeznaczone jako konto zbiorcze dla jednostki organizacyjnej lub na potrzeby konkretnego wydarzenia. Każde takie konto jest powiązane z osobą wnioskującą o jego założenie.

Z poczty elektronicznej korzystać można przez przez stronę internetową poczta.uksw.edu.pl lub za pomocą programu pocztowego (polecamy program Mozilla Thunderbird, inne popularne programy to Windows Mail, Microsoft Outlook i Outlook Express).

Do korzystania z poczty niezbędna jest znajomość poniższych danych:

  • Adres serwera poczty: poczta.uksw.edu.pl
  • Polecany typ połączenia: IMAP*
  • Login: i.nazwisko@uksw.edu.pl (jak adres e-mail)
  • Hasło uzyskane w procesie rejestracji konta

*) Polecamy połączenie IMAP ze względu na to, że przy takiej konfiguracji wiadomości pocztowe pozostają bezpiecznie na serwerze i dostępne są dla Państwa w każdej chwili również przez stronę internetową. Dla zaawansowanych: serwer obsługuje popularne protokoły SMTP/POP/IMAP oraz szyfrowanie SSL/TSL
 

 

Pytania i odpowiedzi

Poczta elektroniczna nie działa?

W przypadku pojawienia się problemów z pocztą elektroniczną wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy problem dotyczy wyłącznie poczty UKSW, czy też ma szerszy zakres (np. sprawdź w przeglądarce internetowej, czy otwierają się popularne strony).
  2. Jeżeli pojawiają się komunikaty o błędach, zanotuj ich treść
  3. Zanotuj, w jaki sposób korzystasz z poczty (przeglądarka? program pocztowy? jaki?)
  4. Zgłoś nam problem uwzględniając informacje uzyskane w pkt. 1-3

Jak założyć konto pocztowe?

Pracownik, który nie posiada jeszcze konta pocztowego, powinien zgłosić się do Centrum Systemów Informatycznych osobiście bądź przesłać potwierdzony przez kierownika jednostki wniosek drogą pisemną (jak nas znaleźć?).

Jak odzyskać zapomniane hasło?

Aby odzyskać dostęp do skrzynki pocztowej w przypadku utraty hasła, należy zgłosić się osobiście do Centrum Systemów Informatycznych (jak nas znaleźć?) w celu weryfikacji tożsamości.

Ze względów bezpieczeństwa nie istnieje możliwość zmiany hasła "na telefon"!

Jak zmienić swoje hasło?

Hasło zmienić można poprzez stronę internetową poczta.uksw.edu.pl/haslo.

Jak zmienić swój adres e-mail?

W uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku zmiany nazwiska) istnieje możliwość zmiany adresu e-mail pracownika.  W tym celu należy zgłosić do Centrum Systemów Informatycznych stosowne zapotrzebowanie.

Dla zachowania ciągłości kontaktu, poczta kierowana na stary adres pracownika będzie przekierowana na jego nowy adres.

Jak założyć specjalne konto pocztowe dla jednostki / projektu / wydarzenia?

(artykuł w przygotowaniu)

Przy korzystaniu z poczty przez stronę poczta.uksw.edu.pl jestem w kółko pytany o hasło! Co się dzieje?

Problem ten dotyczy większości użytkowników mobilnego dostępu do Internetu. Opisaliśmy ten problem w osobnym artykule.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach